2022-03-28

Ukrainare hittar till Litorina

Människor som flytt kriget i Ukraina hittar till Litorina för att studera. Idag mötte vi Liz, en av våra blivande deltagare, i sällskap av Yassir, som förut studerat på Litorina och är nu apotekare i Karlskrona. Det var Hanna Dawson som hälsade välkommen. Vår utbildning för ukrainska deltagare startar vecka 13. Registrering tisdagar kl. 10. Information och frågor tel 0455-36 76 00 info@litorina.fhsk.se
Foto: Litorina
Ladda hem och skriv ut