2023-03-02

Temadagar kärnkraft

I veckan jobbade Allmän kurs gymnasie i blandade grupper med temat Kärnkraft som synliggjordes i en ”Argumentutställning” i Litorinahavet där de som deltog i temadagen också fick rösta i Litorinas folkomröstning i kärnkraftsfrågan.
Resultatet tillkännagavs i samband med torsdagens föreläsning.
Syftet med dagen var att utifrån dagens genomgångar, gruppdiskussioner och samtal kring kärnkraften ge en grund för deltagarna att stå på för att själva kunna ta ställning, samt följa med i samhällsdebatten som i vår tid är mycket aktuell och betydande.
Med faktakunskaper, möjligheter att lyssna till varandra och ta del av varandras syn på frågan om kärnkraft och få grundläggande ord och begreppsförståelse i slutet av dagen själva ta ställning till om man är för eller emot kärnkraft i en fiktiv folkomröstning.
Text: Hanna Dawson
Foto: Linda Mattsson

Ladda hem och skriv ut