2024-03-12

Sven Pettersson

Konstnär: Sven Pettersson – visar målningar, teckningar och fotografier

Jag är infödd karlskronit men har under ett långt yrkesliv inom vården vistats på olika orter i södra Sverige. På ledig tid har jag deltagit i konstkurser och krokiövningar, också på hemmaplan, bland annat på Litorina folkhögskola.

Jag har även läst konst på heltid och tagit en fil kand-examen i konstvetenskap vid Lunds universitet, gått ett konstnärligt påbyggnadsår på Önnestads folkhögskola, studerat klassiskt måleri några helgkurser på Capellagården på Öland, samt gått en kortare kurs i måleri på Slade School of Fine Art i London. Parallellt med detta så har jag fotograferat sedan tidiga ungdomsår. Alla utställda foton är analogt fotograferade och manuellt framkallade och kopierade.

Min motivsfär är ganska skiftande och jag har nog mest låtit ren nyfikenhet och tillfället i stunden avgöra. Det finns naturligtvis också i ögonblicket uppkomna stämningar, personligt upplevda samband med motiven, samt estetiska preferenser som bidragit till det aktuella motivvalet. Min förhoppning är att något av detta även låter sig uppfångas av betraktaren i den visuella kommunikation som bildkonsten utgör.

Flera bilder har kommit till efter resor utomlands som ofta har relaterats till konstutbudet på platsen. Även den marina miljön på hemmaplan i Karlskrona, samt upplevelser under seglingar i närliggande farvatten, har utgjort en inspirationskälla till bildskapandet.

Det är först under senare år som jag har fått möjlighet att praktisera teckning och måleri lite mer regelbundet och det finns en stor samling kursmaterial och lärdomar som källa att ösa ur och tillämpa framöver för att utveckla det mer praktiska konstutövandet.

Det känns bra att få göra denna första soloutställning här på Litorina efter att endast ha deltagit i tre samlingsutställningar i Blekinge och Skåne tidigare. Utställningen är retrospektiv och endast ett fåtal av verken har tidigare visats offentligt – således tidigare ouppmärksammat material.