2020-11-05

Stick-kafé, ett nytt val

Ladda hem och skriv ut
Stickkafé är en nyhet i Litorinas valfria timme en gång i veckan. Idag las de första maskorna upp på stickan; aviga och räta. Stunden inbjöd till många glada skratt och väckte härliga minnen från timmarna med fröken i syslöjden. Alla som stickar vet att det ger ro och välbefinnande. Samtidigt växer det fram vackra produkter på stickorna, både ponchos och vantar i timmarna framöver.
Text: Gudrun Gardarsdottir Foto: Lotta Stubb, Agrita Martinsone