2020-11-13

Sophia Ahlin föreläste

I går eftermiddags föreläste Sophia Ahlin under rubriken: – ”Sluta tolerera börja inkludera” om vikten av att inta ett normkritiskt perspektiv på frågor som rör detta med vad vi ser som en norm och det som inte passar in i den.
Det handlar om att byta toleransperspektivet mot ett normkritiskt vilket är motsatt detta och hjälper synliggöra normer som begränsar människor och bidrar till diskriminering.
– Coronaepidemin har tvingat oss att skapa nya mönster och normer på en mycket kort tid. Vi har fått lära oss att hålla avstånd, inte ta i hand och kramas när vi möts, berättade Sophia.
Tack för en givande föreläsning och välkommen tillbaka till oss på Litorina.

Ladda hem och skriv ut