2022-09-06

Politikerdag

Litorina sätter demokrati högst på dagordningen alla dagar och i synnerhet i denna dag då politiker som representerar våra riksdagspartier inbjudits till dialog med deltagarna. Valet på söndag är viktigt och det är viktigt att gå till valurnorna med sin röst.

Dagen inleddes med personal- och politikernas gemensam frågefylld frukost idag. Därefter mötte politikerna Litorinas studerande och vi avslutade med dynamisk paneldebatt. Allt för att Litorinas skolval på torsdag ska präglas av individens frihet till sitt eget ställningstagande.

Ladda hem och skriv ut