2021-06-07

Pingis i trädgården

En briljant idé: Ut med pingisborden och spela i det fria! Nu har Litorinas trädgård omvandlats till en pingisbana till stående jubel hos både deltagare och lärare. Aisha Litorinamästare i pingis invigde pingisturneringen! I pandemin har motion varit eftersatt hos många. Vi värnar psykisk och fysisk hälsa och främjar rörelse i det fria.
Text: Gudrun Gardarsdottir Foto: Agrita Martinsone
Ladda hem och skriv ut