Östersjöprofil

Länder kring Östersjön — vår profil

Östersjöprofil: vad innebär det?
Som vi vet gränsar Sverige mot två länder: Norge och Finland. Men vi har fler grannar. Östersjön är inte det som skiljer oss från varann. På Litorina folkhögskola skapar Östersjön förbindelser.

Östersjöprofilländer:

(Följande presentationer är förberedda av Litorina folkhögskolas studerande under lektioner i Östersjökunskap)

Danmark

danmark-300x227

Danmarks ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Danmark

Estland

estland-300x191

Estlands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Estland

Finland

finland-300x184

Finlands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Finland

Lettland

lettland-300x150

Lettlands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Lettland

Litauen

litauen-300x180

Litauens ambassad i Sverige

Svensk ambassad i Litauen

Polen

polen-300x188

Polens ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Polen

Ryssland

ryssland-300x200

Rysslands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Ryssland

Tyskland

tyskland-300x180

Tysklands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Tyskland

Ukraina

ukraina-300x200

Ukrainas ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Ukraina

Vitryssland

vitryssland-300x150

Vitrysslands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Vitryssland

Nordiska länder
Föreningen Norden är en av Litorina folkhögskolas stiftare

Island

island-300x216

Islands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad på Island

Norge

norge-300x218

Norges ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Norge

Vi skapar idéer, utvecklar och genomför nya projekt.

  • Varje år i april ordnar vi en studieresa till något av länderna runt Östersjön. Vilket land resan ska gå till bestäms genom en demokratisk omröstning. Det är kursdeltagarna som röstar, förbereder och genomför resan.
  • Litorina förfogar över ett omfattande bibliotek med hundratals böcker om Östersjöländerna, deras samhällen, politik, kultur och historia.
  • Sist men inte minst har vi två honorärkonsuler på Litorina:
    Agrita Martinsone – rektor, Lettlands honorärkonsul
    Lars Werner – ordförande för Litorinas styrelse, Estlands honorärkonsul