Östersjöprofil

Länder kring Östersjön — vår profil

Östersjöprofil: vad innebär det?

Östersjön- vårt gemensamma hav. Ett hav fullt av samverkan som förbinder oss i Sverige med nio andra länder. Havet som förenar oss har gett Litorina sin speciella Östersjöprofil.

Profilen är ett sätt att tänka, en röd tråd som hela tiden finns med i allt det vi gör genom alla våra kurser. Här värnar vi om Östersjön, våra grannländer och vår grannsämja.

För att rädda Östersjön, för att samverka över gränserna, för att öka en förståelse, för att sprida mer kunskap och för att skapa en större och mer gynnsam turistnäring.

För att vi och våra barnbarn ska få njuta en varm klipphäll och få uppleva Östersjöns magiska solnedgångar. I vilket Östersjöland vi än befinner oss.

Vi skapar idéer, utvecklar och genomför nya projekt

  • Varje år i april ordnar vi en studieresa till något av länderna runt Östersjön. Vilket land resan ska gå till bestäms genom en demokratisk omröstning. Det är kursdeltagarna som röstar, förbereder och genomför resan.
  • Litorina förfogar över ett omfattande bibliotek med hundratals böcker om Östersjöländerna, deras samhällen, politik, kultur och historia.
  • Sist men inte minst har vi två honorärkonsuler på Litorina:
    Agrita Martinsone – rektor, Lettlands honorärkonsul
    Lars Werner – ordförande för Litorinas styrelse, Estlands honorärkonsul

 

Östersjöprofilländer:

Danmark

 

 

 

 

 

 

Danmarks ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Danmark

Estland

 

 

 

 

 

Estlands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Estland

Finland

 

 

 

 

Finlands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Finland

Lettland

 

 

 

 

Lettlands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Lettland

Litauen

 

 

 

 

 

Litauens ambassad i Sverige

Svensk ambassad i Litauen

Polen

 

 

 

 

 

Polens ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Polen

Ryssland

 

 

 

 

 

Rysslands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Ryssland

Tyskland

tyskland-300x180

Tysklands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Tyskland

Ukraina

ukraina-300x200

Ukrainas ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Ukraina

Vitryssland

vitryssland-300x150

Vitrysslands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Vitryssland

Nordiska länder

Föreningen Norden är en av Litorina folkhögskolas stiftare

Island

island-300x216

Islands ambassad i Sverige

Sveriges ambassad på Island

Norge

norge-300x218

Norges ambassad i Sverige

Sveriges ambassad i Norge