2023-11-21

Ordföranden för Litorina folkhögskola

lämnar ideellt hedersuppdrag efter 25 år

Vid årsskiftet lämnar Lars Werner det ideella förtroendeuppdraget som ordförande för Litorina folkhögskola i Karlskrona.
I 25 års tid har Lars Werner haft uppdraget att verka för styrelsen Litorina folkhögskola i Karlskrona och under 15 av dessa har han lett styrelsearbetet som ordförande.
Under Lars Werners ordförandeskap har Litorina folkhögskola utvecklats på ett positivt sätt på flera områden. Östersjöprofilen är nu som förr navet i verksamheten med gedigen kompetens. Antalet studerande har successivt ökat, flera investeringar genomförts och fastigheten på Gullberna Park byggts ut med flera kvadratmeter.

 – Jag har kommit till en punkt när det är dags att lämna vidare ordförandeklubban, säger Lars Werner. Jag är djupt tacksam för att ha fått förtroendet att både verka för och leda styrelsens arbete under åren.