2021-01-15

Ny matte- och fysik- lärare

Georgiana Andrei är en av de nya lärarna på Litorina. Hon kommer från Rumänien. Hon har erfarenhet som fysik- och matte-lärare i
12 år på gymnasiet och vuxenutbildningen, men också i en bank där jobbade hon 6 år som loan officer. På den tiden studerade hon till och med juridik och management affairs.
I Sverige jobbade hon som lärare på två skolor i Kristianstad och Sölvesborg kommun, så hon vet hur skolsystemet funkar både i Rumänien och Sverige. Därför värdesätter hon den Svenska, eftersom det kräver mycket mer än bara lära sig regler utantill. Det är bättre om man faktiskt vet varför man lär sig naturkunskap och hur det påverkar vårt liv.
På sin fritid upptäcker Georgiana hur jättefint det är i Sverige. Dessutom läser hon – framför allt faktaböcker men också… grammatikböcker vilka funkar som bibeln för de som läser svenska 

Ladda hem och skriv ut