2020-10-13

Månadsmöte med kulturrådet

På Litorina lägger vi mycket fokus på att få våra deltagare delaktiga i vår verksamhet då detta är en viktig del av folkbildningens själ. För att lyckas med detta så har vi flera olika kommittér på skolan där varje grupp jobbar mot olika inriktningar. Våra resor, matlagning, kursråd med mera. Alla är precis lika viktiga.
Under lunchen idag hade skolans Kulturkommitté sitt månadsmöte och då pratades det om skolans framtida kulturarbete. Vi vill ha fler konstutställningar, mer konserter, fler teatrar mm. Helt enkelt ett härligt flöde av kultur i huset som visar på skolans mångfald.
Bild:Agrita Martinsone

Ladda hem och skriv ut