2021-03-11

Lucas Dawson, forskare på Sveriges Lantbruksuniverstiet föreläste

I dag har vi fått lära oss om varför världen går åt skogen men även fått idéer om vad som kan göras för att vända på den utvecklingen. Lucas Dawson, forskare på Sveriges Lantbruksuniverstiet, berättade om hur en hållbar utveckling kan skapas. Föreläsningen fick med sitt komplexa innehåll åhörarna att se nya samband och väckte flera intressanta frågor hos publiken. Publiken fick lära sig att en av nycklarna till en hållbar utveckling är kunskap och ständig kunskapsutveckling – något vi på Litorina jobbar med ständigt och som därför gör oss till en viktig aktör i arbetet mot en mer hållbar värld. Litorina tackar Lucas Dawson för denna inspirerande föreläsning.
Text&Foto: Hanna Dawson
Ladda hem och skriv ut