2021-12-17

Likheter Tomten och lärar- assistenten

Litorina folkhögskola erbjuder en ettårig lärarassistentutbildning, se kursens webbsida. I YouTube-klippet har en av våra lärarassistenter, på ett proffsigt sätt, skapat en gemensam nämnare mellan jultomten och lärarassistenten. Rektorer och lärare ger sin syn på frågorna vilken roll lärarassistenten har i klassrummet, vilka förväntningar möter lärarassistenten i sitt yrke och hur viktiga lärarassistenter är i skolan? Tack till Latif Zbeide (blivande lärarassistent).

Ladda hem och skriv ut