2022-10-09

Lettlands ambassadör i Sverige på officiellt besök till Blekinge

Under besöket möter ambassadören Blekinge läns landshövding Ulrica Messing,
Hemvärnet överste Günter Villman, Karlskronas kommundirektör Anette Sturesson, blivande
regionstyrelseordförande Christina Mattisson och inte minst Litorina folkhögskola i Karlskrona.
Det blir intensiva samtal om omvärlden som kryper på oss allt närmare som följd av militär
upptrappning och kriget i Ukraina.
I samband med det officiella besöket till Blekinge ger HE ambassadör Ilze Ruse en
halvtimmes föreläsning om ”Lettland i Europa och världen” med efterföljande dialog och
debatt. Media inbjuds till föreläsningen med möjlighet att intervjua ambassadören, om så
önskas.
Tid: Torsdag 20 oktober kl 14.30-15.00 med efterföljande frågor och debatt.
Plats: Aula Litorina, Litorina folkhögskola, Backsippev. 4, Vasskär, Gullberna Park, Karlskrona.
Mediekontakt: Agrita Martinsone, Lettlands honorärkonsul i Karlskrona.
email: agrita.martinsone@litorina.fhsk.se
tel. +46 (0)733 562 336

Pressmeddelande

Ladda hem och skriv ut