Svenska från dag ett

Svenska Från Dag Ett är en kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällsorientering, grundläggande datakunskap och arbetsförberedande insatser.

Mål och syfte:

Svenska Från Dag Ett syftar till att stärka kunskaper i Svenska språket samt till att främja deltagande i samhälls- och arbetslivet. Deltagarna får tillgång till verktyg som ger goda grunder för att sedan närma sig framtida studier och arbete i Sverige.

Arbetsformer och innehåll:

– Deltagarna har tillgång till dator dagtid, bibliotek och kommer att göra studiebesök.
– Under svenskaundervisningen lär de sig grunderna i grammatik, dialog-och meningsuppbyggnad.
– Betoningen ligger på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagssituationer.
– Vi främjar socialt samspel genom grupparbeten och diskussioner.
– Sveriges geografi, lagar, etik och människosyn står i fokus.
– Samtal om rättigheter och levnadsvillkor hjälper deltagarna tillämpa sin kunskap med helhet och i sammanhang.

Målgrupp:

Asylsökande med LMA-kort eller uppehållstillståndskort oavsett boendeform. Gäller även personer som fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
371 54 Karlskrona

Övrigt:

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/svenskadagett/

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Mer om Svenska från dag ett

Kursperiod:

Löpande antagning

Anmälan:

Välkommen till vår reception för anmälan.
 

 

Kontakt:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

 

Ladda hem och skriv ut

Händelser på Svenska från dag ett

Det händer ofta saker här på Litorina.

I vårt Facebookflöde görs något inlägg nästan varje vardag. Ett urval ur flödet visas även under Aktuellt.

Nedan presenteras några av de aktiviteter som Svenska från dag ett har varit inblandade i.

Leta utomhusord

Idag fick våra deltagare från Stegvis och Språkgrupp 1 som uppgift att samla så många utomhusord de kan

”We have a dream

På Stortorget i Karlskrona pågår ”We have a dream. Om mod, medmänsklighet och människors rättigheter;

Tipspromenad

På torsdagarna har vi tipspromenad för deltagare som är på plats på Gullberna park

Lektioner ute

En av språkgrupperna hade en härlig dag med kreativ och utomhuspedagogisk samvaro i vårsolen.

Utomhusundervisning

Första dagarna i mars. Vi passar på att ha lektioner utomhus.

Utomhusutställning

Igår såg några av deltagarna utomhusutställningen som kallas “We have a dream” på Stortorget.

Tipspromenad

Idag har vi haft premiär för skolans tipsrunda

Oförglömlig lektion

Det finns lektioner som man aldrig kommer att glömma.

Första snön i Karlskrona

En av språkgrupperna passade på att bygga en snölykta och ta en promenad.

Utomhuslektioner

I ett efterlängtat solsken och ganska så bitiga men friska vindar använde vi idag naturen som vårt klassrum.