Svenska från dag ett

Svenska Från Dag Ett är en kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällsorientering, grundläggande datakunskap och arbetsförberedande insatser.

Mål och syfte:

Svenska Från Dag Ett syftar till att stärka kunskaper i Svenska språket samt till att främja deltagande i samhälls- och arbetslivet. Deltagarna får tillgång till verktyg som ger goda grunder för att sedan närma sig framtida studier och arbete i Sverige.

Arbetsformer och innehåll:

– Deltagarna har tillgång till dator dagtid, bibliotek och kommer att göra studiebesök.
– Under svenskaundervisningen lär de sig grunderna i grammatik, dialog-och meningsuppbyggnad.
– Betoningen ligger på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagssituationer.
– Vi främjar socialt samspel genom grupparbeten och diskussioner.
– Sveriges geografi, lagar, etik och människosyn står i fokus.
– Samtal om rättigheter och levnadsvillkor hjälper deltagarna tillämpa sin kunskap med helhet och i sammanhang.

Målgrupp:

Asylsökande med LMA-kort eller uppehållstillståndskort oavsett boendeform. Gäller även personer som fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
371 54 Karlskrona

Övrigt:

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/svenskadagett/

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Mer om Svenska från dag ett

Kursperiod:

Löpande antagning

Anmälan:

Välkommen till vår reception för anmälan.
 

 

Kontakt:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

 

Ladda hem och skriv ut

Händelser på Svenska från dag ett

Det händer ofta saker här på Litorina.

I vårt Facebookflöde görs något inlägg nästan varje vardag. Ett urval ur flödet visas även under Aktuellt.

Nedan presenteras några av de aktiviteter som Svenska från dag ett har varit inblandade i.

Läsårets sista avslutning.

Nu börjar sommaren när sommarkurserna, studiemotiverande folkhögskolekurs och grund har haft sin avslutning

Utflykt till Aspö

På Aspö fortsatte vi att träna på att hitta med hjälp av en orienteringskarta.

Dragsö-utflykt

Språkgrupp två var på utflykt till Dragsö, där de fick en trevlig promenad i trollskogen

Orienteringspromenad

Vad är en brant, höjd och en ruin? Studiemotiverande folkhögskolekurs / Etableringskurs vet nu när vi har orienterat i Wämöparken.

Uppskattad lunchmusik

Plötsligt när vi skulle gå på lunch, hörde vi säckpipemusik närma sig.

Pingis i trädgården

En briljant idé: Ut med pingisborden och spela i det fria!

Tema natur i trädgården

Språkgruppen flyttade klassrummet ut i den stora trädgården, där de arbetade med skriftliga uppgifter.

Tema natur

I bokskogen vid stranden: Vi i språkgrupp 1 ser och lyssnar på koltrast, gäss, kajor och talgoxar.

Ut med klassrummet!

Vi i allmän kurs Grund2 diskuterar världsnyheterna i Litorinas trädgård

Promenad i lövsprickningen

I denna vackra lövsprickningstid repriserade Grund förra veckans promenad då vi gick igenom de rätta svaren.