Svenska från dag ett

Svenska Från Dag Ett är en kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund. I kursen ingår undervisning i svenska, samhällsorientering, grundläggande datakunskap och arbetsförberedande insatser.

Mål och syfte:

Svenska Från Dag Ett syftar till att stärka kunskaper i Svenska språket samt till att främja deltagande i samhälls- och arbetslivet. Deltagarna får tillgång till verktyg som ger goda grunder för att sedan närma sig framtida studier och arbete i Sverige.

Arbetsformer och innehåll:

– Deltagarna har tillgång till dator dagtid, bibliotek och kommer att göra studiebesök.
– Under svenskaundervisningen lär de sig grunderna i grammatik, dialog-och meningsuppbyggnad.
– Betoningen ligger på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagssituationer.
– Vi främjar socialt samspel genom grupparbeten och diskussioner.
– Sveriges geografi, lagar, etik och människosyn står i fokus.
– Samtal om rättigheter och levnadsvillkor hjälper deltagarna tillämpa sin kunskap med helhet och i sammanhang.

Målgrupp:

Asylsökande med LMA-kort eller uppehållstillståndskort oavsett boendeform. Gäller även personer som fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
371 54 Karlskrona

Övrigt:

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/svenskadagett/

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Mer om Svenska från dag ett

Kursperiod:

Löpande antagning

Anmälan:

Välkommen till vår reception för anmälan.
 

 

Kontakt:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

Koordinator

Gudrun Gardarsdottir
e-mail: gudrun.gardarsdottir@litorina.fhsk.se
telefon: 0731 47 34 16

Ladda hem och skriv ut

Händelser på Svenska från dag ett

Det händer ofta saker här på Litorina.

I vårt Facebookflöde görs något inlägg nästan varje vardag. Ett urval ur flödet visas även under Aktuellt.

Nedan presenteras några av de aktiviteter som Svenska från dag ett har varit inblandade i.

Välkommen till en ny termin på Litorina!

Vad härligt med traditionsenlig terminsstart!

Hej tomtegubbar!

I morse välkomnades våra deltagare vid dörren av två tomtar som bjöd på äpplen.

Vilken dag det blev

Vilken dag det blev idag på Litorina – gemenskap och hjärtlig stämning.

Fler aktiviteter på dagens pysseldag

Dagens pysseldag bjöd på flera olika aktiviteter.

Julbak

Idag har vi ägnat oss åt olika julaktiviteter.

Luciafirande

Traditionsenligt kom lucia med tärnor, stjärngossar och tomtar i den tidiga morgonen

Andra numret av Litorinamagasinet publicerat

Andra numret av Litorinamagasinet är publicerat.

Demokrati- dagen är igång

Vi skapar ett önsketräd på vår demokratidag

Språkanpassad demokratidag

Deltagarna i språkgrupp 1 skrev sina önskningar om demokrati och fred på kort som de hängde i önsketrädet i foajén.

Litorinas fotbollslag

Litorinas fotbollsträning har startat igång!