Kvällskurs i svenska

Mål och syfte

Kursen vänder sig till personer med svenska som andraspråk. Inga förkunskaper krävs. Deltagaren får kunskaper i det svenska språket med målsättningen att vara bättre rustad för att bemöta arbetsmarknadens krav på kunskaper i svenska och eller påbörja studier i Sverige.

Arbetsform och innehåll:

Vi tränar både muntliga och skriftliga färdigheter med enkel vardagssvenska med fokus på arbetsliv och samhälle. Vi jobbar med lättare texter, film & bild, samtal och gestaltning.

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
371 54 Karlskrona

Övrigt:

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/svenska-kvallskurs/

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Kursperiod:

Vi träffas två kvällar i veckan, måndagar och onsdagar, klockan 17.00-20.00
Startdatum: Inställt vårterminen 2023

Ansökan:

Sista anmälningsdag och antagning:

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

Kursledare

Olesia Leskiv
e-mail: olesia.leskiv@litorina.fhsk.se
telefon: 0721 90 20 65

 

 

 

 

Ladda hem och skriv ut