Sommarsvenska

13  juni – 1 juli 2022

Bli skicklig i svenska som andraspråk! Sommaren är en bra tid för att fokusera på språket!

När du läser Sommarkurs i svenska befinner du dig i en stimulerande språkmiljö som stärker ditt svenska språk och ger dig nya språkkunskaper.

Mål och syfte:

I kursen kan du få de kunskaper i svenska språket som är nödvändiga för kommunikation och etablering i samhället. Efter kursen kommer du att lättare kunna läsa någon av våra andra kurser, exempelvis Allmän kurs. Du som redan läser svenska hos oss, har i denna kurs möjlighet att hålla svenskan levande under sommaren. Avslutad kurs ger dig rätt att få intyg utfärdat.

Arbetsformer och innehåll

Kursen är till större delen uppbyggd runt aktivt deltagande i olika aktiviteter. Vi jobbar med samtal och grammatik i varierande former, bearbetning av tidningsartiklar, faktatexter, noveller och skönlitteratur. Du lär dig skriva olika former av texter utifrån olika genrer. Olika informationskanaler på svenska användas för att utveckla läs- och hör- förståelseförmågan.

Finansiering

CSN-berättigad: Ja

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
371 54 Karlskrona

Övrigt:

Förkunskapskrav: Kunskaper i svenska motsvarande SFI.

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/sommarkurser/svenska/

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Kursperiod:

Kurstiden är tre veckor dagtid 9-14.
Startdatum: 13  juni 2022

Ansökan:

Fyll i webbformuläret för sommaren 2022
Eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag och antagning:
2 maj, därefter efterantagning i mån av plats. Antagning enligt turordningslista, först till kvarn!

 

Kurskostnad:

800 kronor. Reskostnader tillkommer.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Sommarsvenska” på betalningen.

I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

 

Ladda hem och skriv ut