Östersjöpärlor

Vill du resa – i fantasin och i verkligheten?

ostersjoparlorAlla platser är tillsatta höstterminen 2019

Syftet med kursen är att ge dig möjlighet att studera resmål i Östersjöregionen och om du så vill följa med på en resa.

Vi undersöker tillsammans olika resmål. Sedan presenterar, diskuterar och argumenterar vi kring dessa resmål. Målet är att enas om ett område vi vill besöka. När vi bestämt detta planerar och organiserar vi resan tillsammans. Alla som deltar i kursen ges möjlighet att till självkostnadspris följa med på resan.

Kursen präglas av ett deltagaraktivt upplägg där du och övriga i gruppen är delaktig i vilka resmål vi studerar och vart resan går.

Läs om några av de resor som har genomförts på senare år antingen i Östersjöns pärlor eller i Allmän kurs.

Kursansvarig:
Patrik Hammar
patrik.hammar@litorina.fhsk.se
0731 47  34  05

CSN- berättigad: Nej

Plats:
Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4
(Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Kursperiod:
Kursen löper över två terminer, sexton veckor i vardera termin. Vi träffas på onsdagar med start den 16 september 2020.

Antagning: Enligt turordningslista

Ansökan:  Fyll i webbformuläret eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag: 2 maj, därefter efterantagning i mån av plats.

Mer information får du via e-postinfo@litorina.fhsk.se  eller telefon: 0455-36 76 00

Terminsavgift: Terminsavgiften är 750 kronor per termin (Välkomstfika ingår). Resekostnader, 6500 kr  hösten 2019, tillkommer.
Bankgiro: 5115-6677. Terminsavgiften sätts in innan kursstart. Ange Östersjöpärlor på betalningen. 

Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast två veckor före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format: ÖstersjönsPärlor