Program – Naturvandringar vårterminen 2022

Plan inför vårterminen 2022. Kursledarna ansvarar för att kommunicera eventuella ändringar till deltagarna.

16 mars Olsäng – vandring i östra Blekinges kustlandskap
Vi vandrar i kustlandskapet genom betade strandängar och förbi sälskyddsområdet vid Isaks kläpp. Har vi tur med vädret så hittar vi vårfåglar som t.ex. grågäss, lärkr och gravänder som redan anlänt till häckplatserna längs kusten.
Samling kl. 14.15 vid ICA Jämjö

23 mars Gö Naturreservat
Vandring genom ett av länets största och viktigaste naturreservat med en rik biologisk mångfald.
Samling kl. 14.15 vid Angöringen/Circle K Vedeby.

30 mars Havsjön runt
Dagens tur tar oss till ett spännande område i den blekingska ”mellanbygden” på lanskapets andra trappsteg vid gränsen till den mer höglänta skogsbygden. Området sägs bära på en mörk hemlighet…
Samling kl. 14.15 vid Angöringen/Circle K Vedeby.

6 april Vambåsa och Kvalmsö naturreservat
Vandringen går genom Vambåsas fina ekhagmarker och våtmark, vidare ut till skärgårdsön Kvalmsö med sitt äldre och bevarade kulturlandskap. Tidiga vårblommor och nyanlända flyttfåglar möter oss längs vägen och stigarna.
Samling kl. 14.15 vid Angöringen/Circle K Vedeby.

13 april Lyckåleden
Vandring längs Lyckebyån till Lyckeåborg. Leden går genom spännande och vacker natur och passerar flera historiska platser med informationsskyltar.
Samling kl. 14.45 Vid parkeringen mellan Systembolaget och LIDL (Amiralen)

20 april Fabbesjön-Älmtasjön
Vandringen går genom ett lätt kuperat och sjörikt landskap med klassisk blandskog.
Samling kl. 14.15 vid Angöringen/Circle K Vedeby.

27 april Torhamns udde
Vandring genom hagmark, äng och längs strandängar i ett område med rik fauna och flora.
Samling kl. 14.15 vid ICA Jämjö.

4 maj Tromtö
Vi vandrar genom det fina naturreservatet som hyser allt från hagmark, lövskog, kust och våtmark just när våren är som intensivast.
Samling kl. 14.15 vid Angöringen/Circle K Vedeby.

11 maj Färskesjöns eller Hallarums naturreservat
Den här gången bär det av mot endera av två nära varandra belägna områden med olika natur. Vårens rekognoserings-turer får avgöra vilket vi väljer.
Samling kl. 14.15 vid ICA Jämjö.

18 maj Säsongsavslutning på Skärva
Vi avslutar vårens vandringar genom att besöka Skärva där vi går genom hagmarker, lövskog och längs kustlinjen på den vackra innerskärgården.
Samling kl. 14.15 vid Angöringen/Circle K Vedeby.

Övrigt:
Ta med fika, kläder efter väder, skor/stövlar som tål vatten, ett glatt humör och gärna en kikare på vandringarna.

 

Tillbaka till kurssidan för Naturvandringar i Blekinge

Ladda hem och skriv ut