Allmän kurs – Intensivsvenska

En rivstart i det svenska språket


Sätt fart på dina samtal. Bli bättreintensivsvenska på att skriva. Eller gör dig redo för fortsatta studier. Vår intensivkurs hjälper dig att snabbt bli duktig i det svenska språket.

Mål och syfte:
För dig som redan klarat SFI erbjuder Litorina en intensivkurs i svenska. Här blir ditt ordförråd större, du får flyt i meningarna och du känner dig säkrare på grammatiken.

Vi studerar tillsammans i en liten klass på max 16 elever. Förutom svenska finns det möjlighet att läsa bland annat samhällsorientering, matematik, naturkunskap och Östersjökunskap. Under kursen koncentrerar du dig på grammatik, tränar hörförståelse och analyserar olika typer av texter. Varje år gör vi även en studieresa till ett Östersjöland som du gärna få följa med på. Resan bekostas av dig själv, men det finns möjlighet att delta i olika arbeten på skolan för att finansiera den.

Via kursen kan du skaffa dig behörighet i svenska som andra språk 1, 2 och 3.
Behöver du behörighet i andra ämnen kan vi bland annat erbjuda  engelska, matematik och samhällsorientering.

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på  Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad. Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Antagningskrav: Språknivå SFI eller motsvarande

Kursperiod:

Startdatum: 7 januari eller 17 augusti 2020, detaljer om läsårstiderna. 

Sista anmälningsdag: 1 december / 2 maj, därefter efterantagning i mån av plats.

Plats: Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
37154 Karlskrona

Kursansvarig:
Jesper Woll
jesper.woll@litorina.fhsk.se
0731 47 34 14

Ansökan: Fyll i webbformuläret för

webbformuläret för höstterminen 2020

webbformuläret för vårterminen 2021

Eller  ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Terminsavgift: 1100 kr. Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange Allmän Intensivsvenska på betalningen.
Övrigt: Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Ladda ner kursinformationen i Pdf-format: AllmänIntensivsvenska (utan uppgifter om datum och avgifter)

Läs mer

Våra gemensamma aktiviteter
Den studerandes rättsliga standard

Några citat från kursens deltagare

Jag har fått mer än jag förväntade mig i början.

Det var perfekt, bra planerat med alla böcker, metoder, läsförståelse, lektioner, förklaringar och allt annat.

Jag har läst många nya ord. I början gjorde jag många fel på test, men det var bra att jag kunde se mina fel.

Grammatikböckerna var mycket avancerade vilket gjorde att vi fick mycket kunskap.

Vår lärare har stort tålamod att förklara allting, ibland samma sak många gånger.

Det är jättefint att man studerar svenska traditioner och kultur tillsammans med Svenska B.