Care of Folkbildningen

Litorina folkhögskola deltar i projektet Care of Folkbildningen som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Målgruppen är kvinnor och män, över 18 år, som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina.

Syftet är att du inom målgruppen blir socialt delaktig och ökar dina möjligheter till att få arbete eller en vidare utbildning.

I början av kursen lägger du, tillsammans med dina lärare, fram en individuell studieplan som omfattar samhälle, arbetsmarknad, yrkessvenska och social inkludering. I utbildningen ingår praktik inom ditt eget yrkesområde på arbetsplatser i Blekinge.

På denna arbetsmarknadsinriktade utbildning möter vi dig med dina förkunskaper och fokuserar på din individuella kompetens och utveckling.

Kursstart:

21 augusti

Ansökan:

Ladda ner anmälningsblanketten och mejla/ posta till oss.

Mer information:

Marjo Portin
marjo.portin@litorina.fhsk.se
0731 47 34 18