Fast Care of Folkbildningen

Fast Care of Folkbildningen ger dig en chans att utveckla yrkessvenska, få veta mer om arbetsmarknaden och möjlighet till praktik inom ditt eget yrkesområde.

Litorina folkhögskola deltar i projektet Fast Care of Folkbildningen som är en arbetsmarknadsinriktad utbildning för kvinnor och män – över 18 år – som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Syftet med Fast Care of Folkbildningen är att stärka yrkessvenska, öka möjligheten att få arbete eller gå vidareutbildning och möjliggöra social delaktighet.

I början av kursen lägger du, tillsammans med dina lärare, fram en individuell studieplan som omfattar yrkessvenska, samhälle, arbetsmarknad, och social inkludering. I utbildningen ingår praktik inom ditt eget yrkesområde på arbetsplatser i Blekinge.

På Fast Care of Folkbildningen på Litorina folkhögskola i Karlskrona möter vi dig med just dina förkunskaper med fokus på din individuella kompetens och din utvecklingspotential.

Förtlöpande

Ladda ner anmälningsblanketten och mejla/ posta till oss.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Marjo Portin
marjo.portin@litorina.fhsk.se
0731 47 34 18