Bevingade juveler

En kurs om fjärilar och fåglar

Under några sommarveckor (juni, augusti och september) kommer vi att bekanta oss med fågel- och fjärilslivet längs Östersjökusten. Kursen ligger tidsmässigt samtidigt som många kustlevande fåglar påbörjar sin flytt söderut efter häckningsperiodens mödor och samtidigt som många fjärilsarter flyger. Under kursen kommer du att, på bildvisningarna och på utflykterna, få lära känna de vanligaste arterna som uppträder i vårt landskap och få lära dig om hur de lever och hur man känner igen dem.
I början av juni månad börjar det flyga allt fler fjärilsarter i olika biotoper och även i våra trädgårdar. Vissa arter ser vi först lite senare på högsommaren medan andra ses framförallt i maj-juni. Vi kommer att besöka några olika ställen med vanligtvis god tillgång på fjärilar vid lämpligt väder.
I slutet av juni påbörjar stora mängder kustlevande fåglar sin flytt. Det är bland annat vadarfåglar från Östersjön, den nordiska fjällvärlden och de stora ryska tundraområdena i norr som börjat röra sig söderut och som har sin huvudsakliga flyttväg över Östersjön. Tillsammans med måsar, tärnor och änder passerar de sydöstra Blekinges kust på sin väg mot sydväst och Västeuropas stränder där de under hösten äter upp sig inför den fortsatta färden söderut.
Under våra möten och utflykter i augusti – början av september får vi tillfällen att studera fler fågelarter som är på väg söderut. Då har långflyttande tättingar och rovfåglar med flera påbörjat sin flytt söderut. Deras sträck kulminerar under september och oktober. Under augusti kommer vi också att kunna bekanta oss med fjärilsarter som uppträder på sensommaren.
På plats i yttersta havsbandet och i kustnära hagmarker/ängar får vi chans att studera både flyttande och rastande fåglar och fjärilar specialiserade på sensommarväxter.
För att du ska ha någon behållning av kursen behöver du ha med dig en handkikare på utflykterna. Handkikaren är också väldigt bra att ha vid fjärilsskådning.
Rekommenderade fälthandböcker är:
Fågelguiden : Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält
av Lars Svensson, Dan Zetterström, Killian Mullarney
och
Nordens fjärilar – En fälthandbok
av Bo Söderström

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
37154 Karlskrona

Övrigt:

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/bevingade-juveler/

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Det händer ofta saker här på Litorina. I vårt Facebookflöde görs något inlägg nästan varje vardag. Läs ett urval ur flödet där de korta kurserna representeras.

Preliminära tider

Preliminära tider (45 h)

Kursstart tisd. 30 maj kl. 15-18 på Litorina
Innemöte/föreläsning

3 juni kl. 08-12
Utflykt till hagmarker och strandängar på Torhamns Udde. Samling kl. 08. vid stora parkeringen utanför skjutstationen. Medtag fika.

10 juni kl. 09-13
Utflykt till Torhamnshalvön där vi besöker 2-3 olika ställen för fjärils- och fågelskådning. Samling kl. 09. vid ICA Jämjö. Medtag fika.

Tisd. 13 juni kl. 15-18 på Litorina
Innemöte och bildvisning om den stora sommarflytten från tundra till Atlantkust.

Tisd. 20 juni kl. 15-18
Eftermiddagsutflykt till Tromtö. Samling kl. 15 vid Angöringen/Circle K

Tisd. 27 juni kl. 17-20
Kvällsutflykt till Torhamns udde. Medtag fika och varma kläder eftersom det kan vara kallt vid havet även på sommaren. Samling kl. 17 vid stora parkeringen utanför skjutstationen.

SOMMARUPPEHÅLL

Tisd. 1 augusti kl. 15-18 på Litorina

Innemöte och bildvisning om höstflytt, sena dagfjärilar och nattfjärilar.

6 augusti kl. 16-20
Eftermiddags- och kvällsutflykt till Torhamns udde. Samling kl. 16 vid stora parkeringen utanför skjutstationen.

13 augusti kl. 07-11
Morgonutflykt Till Olsängs strandängar och sälskyddsområde. Samling kl. 07 vid Ica Jämjö.

20 augusti kl. 07-12

Förmiddag på Torhamns udde och Steneryd. Samling kl. 07 vid parkeringen på Torhamns udde.

22 augusti kl. 16-19
Kvällsutflykt till Långenabben på ostkusten. Samling kl. 16 vid ICA Jämjö.

3 september kl. 09-12
Rovfågelspaning vid gravfältet på Torhamns udde. Samling vid parkeringen kl.09.

12 september kl. 15-18 på Litorina
Avslutning och bildvisning med bilder från våra utflykter.

Kursperiod:

Vi träffas på tisdagar och lördagar maj till september med uppehåll i juli, se ”Preliminära tider” ovan.
Startdatum:
Den 30 maj 2023

Ansökan:
Fyll i webbformuläret för vårterminen 2023
Eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag och antagning:
1 april, därefter efterantagning i mån av plats. Antagning enligt turordningslista. Först till kvarn!

 

Kurskostnader:

800 kronor. Material och reskostnader tillkommer.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Bevingade juveler” på betalningen.
I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

Kursledare:

Tony Svensson
Telefon: 0768 92 62 84
E-mail: tony.svensson@litorina.fhsk.se

 

Ladda hem och skriv ut