Bevingade juveler

En kurs om fjärilar och fåglar

Under några veckor (maj, juni, augusti och september) kommer vi att bekanta oss med fågel- och fjärilslivet längs Östersjökusten. Kursen ligger tidsmässigt samtidigt som många kustlevande fåglar påbörjar sin flytt söderut efter häckningsperiodens mödor och samtidigt som många fjärilsarter flyger. Under kursen kommer du att, på bildvisningarna och på utflykterna, få lära känna de vanligaste arterna som uppträder i vårt landskap och få lära dig om hur de lever och hur man känner igen dem.

I början av juni månad börjar det flyga allt fler fjärilsarter i olika biotoper och även i våra trädgårdar. Vissa arter ser vi först lite senare på högsommaren medan andra ses framförallt i maj-juni. Vi kommer att besöka några olika ställen med vanligtvis god tillgång på fjärilar vid lämpligt väder.

I slutet av juni påbörjar stora mängder kustlevande fåglar sin flytt. Det är bland annat vadarfåglar från Östersjön, den nordiska fjällvärlden och de stora ryska tundraområdena i norr som börjat röra sig söderut och som har sin huvudsakliga flyttväg över Östersjön. Tillsammans med måsar, tärnor och änder passerar de sydöstra Blekinges kust på sin väg mot sydväst och Västeuropas stränder där de under hösten äter upp sig inför den fortsatta färden söderut.
Under våra möten och utflykter i augusti – början av september får vi tillfällen att studera fler fågelarter som är på väg söderut. Då har långflyttande tättingar och rovfåglar med flera påbörjat sin flytt söderut. Deras sträck kulminerar under september och oktober. Under augusti kommer vi också att kunna bekanta oss med fjärilsarter som uppträder på sensommaren.
På plats i yttersta havsbandet och i kustnära hagmarker/ängar får vi chans att studera både flyttande och rastande fåglar och fjärilar specialiserade på sensommarväxter.

För att du ska ha någon behållning av kursen behöver du ha med dig en handkikare på utflykterna. Handkikaren är också väldigt bra att ha vid fjärilsskådning.

Ladda ned kursbeskrivning med kursplan här

Rekommenderade fälthandböcker är:
Fågelguiden : Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält av Lars Svensson, Dan Zetterström, Killian Mullarney
och Nordens fjärilar – En fälthandbok av Bo Söderström

Övrigt

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Startdatum: 21 maj 2024

Ansökan:
Fyll i webbformuläret för vårterminen 2024
Eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag och antagning:
3 maj, därefter efterantagning i mån av plats.

950 kronor
Material och reskostnader tillkommer.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Bevingade juveler” på betalningen.
I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Kursledare
Tony Svensson
Telefon: 0768 92 62 84
E-mail: tony.svensson@litorina.fhsk.se

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4, Gullberna Park
371 54 Karlskrona