Årsöversikt Naturguide

Årsöversikt

HT-23

Kursstart måndag 21 augusti kl. 10.00 på Litorina folkhögskola
För information om delkursernas innehåll, se Kursplan på nästa sida.

Vecka 34-37       Naturkunskap 1a1 och Naturguidning 1 läses parallellt under de första
4 veckorna. Några delar av Naturkunskapskursen förläggs till VT-24.

Vecka 38-51       Vi läser större delen av följande delkurser under resten av terminen. Delkurserna hänger bra ihop och faller under rubrikerna besöksnäringen, aktiviteter och hållbar turism.

Besöksnäringen
Hållbar turism
Aktiviteter och upplevelser

                            Dessutom guidekunskap i stad, kulturlandskap och skärgård (teori och praktik)

Terminsslut 2023-12-22


VT-24

Terminsstart 8 januari 2024 kl. 10.00 på Litorina folkhögskola 

Under vårterminen (och sommaren) tillkommer en kortare och en längre praktikperiod (ca 6 veckor tillsammans i februari-mars och juni-juli) samt några kvarvarande moment från Naturkunskap 1a1.

Vi läser kurserna, Naturguidning 2 och Naturkunskap 1a2

                            Kvarvarande moment från delkurserna Hållbar turism och
Aktiviteter och upplevelser

                            Mera guidekunskap i stad, kulturlandskap och skärgård (teori och praktik) denna gång mer sommaranpassat.

Kursslut 2024-08-30

Praktikperioder

I februari-mars har vi en kortare praktikperiod på 1-2 veckor och i juni-juli en längre på
4-5 veckor. Praktiken kommer att förläggas hos lokala och regionala organisationer, föreningar, företag och anläggningar. Praktiken är obligatorisk.

Kursstart: 2023-08-21 – Kursavslutning 2024-08-30

Ladda hem och skriv ut