Allmän kurs Grund med Grön Ingång

Yrkesinriktning på grundskolenivå

Kursen ställs in hösten 2021

Är du intresserad av odling, trädgårdsskötsel och parkarbete? I Allmän kurs Grund med Grön Ingång kommer din erfarenhet att bli en stor tillgång. Kursen passar dig som inte har så lång utbildning. Vi vänder oss till både svenskar och till dig som är ny i Sverige. Du kommer att lära dig att jobba inom de gröna yrkena och lantbruk samtidigt som du kan få behörighet på grundskolenivå.

Mål och syfte:

Lantbrukarnas riksförbund visar på stora rekryteringsbehov inom den gröna sektorn, exempelvis trädgårdsarbetare, växthusskötare, lantarbetare, anläggningsarbetare och skogsröjare. Kursen kan även inspirera till fortsatta studier inom den gröna sektorn. Vi ser gärna att både kvinnor och män som vill jobba med lantbruk söker kursen.

Arbetsformer och innehåll

I kursen varvas praktik med yrkessvenska och kärnämnen på grundskolenivå. Av kursens 35 veckor kommer tio veckor att vara praktik. Du kommer att göra studiebesök för att bekanta dig med yrken inom anläggningsskötsel, växthusodling, lantbruk, skog- och parkskötsel. Karlskrona kommun bidrar i utbildningen med lokaler, verkstäder och växthus. Karlskrona företags och hantverksförening bidrar med en bred förankring i branschen.

Finansiering och antagningskrav

Du kan eventuellt läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad: Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Antagningskrav: Du ska behärska vardagssvenska i tal och skrift.

Det rekommenderas att du har en egen uppdaterad dator, gärna en laptop med wifi.

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park,  Vasskär)
371 54 Karlskrona

Övrigt:

Arbetet är förlagt utomhus och inomhus. Det kväver att du ska ha lämpliga arbetskläder och ha en god fysisk form.

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/allmangron/

Se videoklippet där Kristina berättar om kursen.

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Mer om Grön ingång

Kursperiod:

Kursen ställs in hösten 2021

Ansökan:

 

Sista anmälningsdag:
1 augusti, därefter fortlöpande antagning i mån av plats.

Urvalsmetod: Intervju.

 

Terminskostnad:

1300 kronor, 1700 kronor från vårterminen 2022. I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika. Kostnader för transporter till studiebesök och praktikplatser tillkommer. Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Allmän Grön” på betalningen.

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00

Kursansvarig:

Kristina Malmsten
e-mail: kristina.malmsten@litorina.fhsk.se
telefon: 0731 47 34 10

Ladda hem och skriv ut