Allmän kurs – inriktning båthantverk

Vill du ha gymnasiekompetens och behörighet till högskola? Gillar du praktiskt arbete? Nu kan du studera för behörighet i kombination med praktiskt båthantverk. Var med om ett äventyr som får dig att växa och klara studierna i din egen takt.

Mål och syfte:

Målet är att du ska kunna få behörighet i ämnen på gymnasienivå, bland annat svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap och historia utifrån din egen förmåga. Dessutom kunskap/färdighet om det genuina båthantverket.

Arbetsformer och innehåll

Du studerar ämnen på gymnasienivå parallellt med praktiskt lärande om ett genuint båthantverk. Det innebär att du fördelar din studietid mellan ordinarie allmän kurs och studier på vår båtbyggarlinje.  Vi läser inte alltid ett ämne i taget utan väljer ibland ett tema där alla ämnen ingår, då får du en mix av olika kunskaper precis som i verkligheten. Vi läser också  Östersjökunskap – ett ämne som ingår i alla våra kurser.

I kursen ingår även en studieresa till ett Östersjöland. Resan är obligatorisk och finansieras av dej som kursdeltagare. Du kan finansiera resan genom att du hjälper till på skolan, exempelvis med städningen.

Vi använder i första hand (helst) handverktyg, då dessa för oss närmare materialets natur och ökar känslan för träets egenskaper.

Vi använder i första hand (helst) handverktyg, då dessa för oss närmare materialets natur och ökar känslan för träets egenskaper. Verktyg som bör ingå i båtbyggarens utrustning.

Se även vår Båtbyggarlinje

Finansiering och antagningskrav

Antagningskrav: Uppnådd grundskolenivå

Du behöver ha en egen uppdaterad laptop med wifi.

Du kan finansiera studierna på olika sätt:

Det är möjligt att läsa kursen med stöd genom Utbildningskontraktet. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Du kan även läsa kursen med Studiestartstöd. Kontakta studievägledaren vid Kommunala vuxenutbildningen.

Kursen är CSN-berättigad: Kontakta CSN för studiebidrag och studielån.

Plats:

Litorina folkhögskola
Backsippevägen 4 (Gullberna Park, Vasskär)
37154 Karlskrona

Delar av utbildningen är förlagd till Slup- och barkasskjulet på Stumholen i Karlskrona.

Övrigt:

Kursens webbplats: https://litorina.fhsk.se/kurser/allmanbat/

Vid för lågt deltagarantal kan kursen ställas in. Besked lämnas senast en vecka före kursstart.

Se bildspelet Glimtar från båtbyggarlinjen 2016-2017  på vår gamla webbplats

Mer om Allmän kurs båthantverk och Båtbyggarlinjen

Kursperiod:

Två terminer
Startdatum: 10 januari 2022, detaljer om läsårstiderna

Ansökan:

Fyll i webbformuläret för höstterminen 2021

eller vårterminen 2022

Eller ladda ner anmälningsblanketten och posta till oss.

Sista anmälningsdag: 1 augusti / 1 december, därefter fortlöpande antagning i mån av plats.

 

Terminskostnad:

1500 kronor, 1900 kronor från vårterminen 2022.
Avgiften sätts in på bankgiro 5115-6677 innan kursstart. Ange ”Allmän båthantverk” på betalningen.

I avgiften ingår försäkring under studietiden. Vid särskilda evenemang blir du bjuden på fika.

Mer information:

e-mail: info@litorina.fhsk.se
telefon: 0455 36 76 00
eller
e-mail: bb@litorina.fhsk.se
telefon: 0731 47 34 40

Kursansvariga:

Bo Gyldmark
e-mail: bo.gyldmark@litorina.fhsk.se

och

Stefan Petersson
e-mail: bb@litorina.fhsk.se
telefon: 0731 47 34 40

Ladda hem och skriv ut