2023-03-28

Karlskrona, den omöjliga staden

Tidigare chefen för Blekinge Museum Marcus Sandekjer föreläste hos oss i torsdags. Han intog Aula Litorina med en genomtänkt och pedagogiskt genomförd föreläsning rubricerad Den omöjliga staden som givetvis syftar på örlogsstaden Karlskrona. Vi blev lotsade genom seklen, från örlogsstaden Karlskronas grundande 1680, som en högst chic marin hamnstad med europeisk flair, till utnämningen Unesco:s världsarv 1998. Jonathan från Allmän kurs 2 tackade Marcus, på Litorinas vägnar, för hans intressanta föredrag.

Ladda hem och skriv ut