2020-10-08

Jämställdhet inom försvaret

Dagens föreläsare i Litorinas föreläsningsserie hösten 2020 var Totte Ekdahl, F17. Ekdahl mötte Litorinas deltagare i välbesökt aula och redogjorde för Försvarsmaktens stegvisa målsättningar i jämställdhetsarbetet i perioden 1980-2020. Kvinnor har funnits i den svenska försvarsmakten sen början av 1900-talet men det är först under de senaste decennierna som kvinnor och män fått likvärdiga arbetsuppgifter och utbildning. 1980 innebar ett viktigt steg framåt när lag mot könsdiskriminering i arbetslivet infördes. 1999-2005 gjordes en betydelsefull inventering av sexuella trakasserier inom Försvarsmakten, som ytterligare stärkte likvärdighetssträvandena. Europaprojektet Genderforce medförde ett genombrott för ökad jämställdhet. Att ha fler kvinnor i Försvarsmakten har klara fördelar; det fördjupar demokratin, stärker det humana kapitalet och ger hållbar utveckling. 2019 var de inkallade till värnplikt fördelade på 28% kvinnor och 72% män. Litorina tackar fanjunkare Totte Ekdahl F17 för ett synnerligen intressant föredrag och önskar fortsatt lycka till med att stärka Försvarsmaktens värdegrunder för demokrati, likabehandling och mänskliga rättigheter.
Text: Gudrun Gardarsdottir Foto: Zarah Necksten

Ladda hem och skriv ut