2024-02-14

Intervju med några av våra ukrainska flyktingar

I intervjun berättar Vira, Kateryna, Viktoriia, Sofia och Natalia om några av de många svårigheter de ukarinska flyktingarna som bor i länet möter i sin vardag med att inte ha ett svenskt personnummer.

Svårt att söka vård och att sköta kontakten med barnens skola.

Lyssna på hela intervjun här