2022-05-16

Grönområden och dess betydelse

Den 12 maj fick vi möjligheten att ta reda på vad forskningen säger om grönområden. Lucas Dawson, som är forskare vid Sveriges Lantbruks Universitet, SLU, redovisade sin forskning. Med hjälp av handuppräckning bland publiken fick vi även uppfattningen att hans resultat i mångt och mycket ligger i linje med de församlades åsikter.

Tack Lucas!

Text och bild: Bosse

Ladda hem och skriv ut