2021-04-17

Grattis på folkhögskolans dag!

Grattis alla folkhögskolor på Folkhögskolans dag. Folkhögskolan är en viktig aktör i att stärka det demokratiska samtalet i Sverige. På Litorina Folkhögskola vill vi lyfta fram det demokratiska samtalet och vår nya framtidsutställning dystopi/utopi. Att vara delaktig i framtidsbygget är demokratins viktiga uppgift. Framtidsutställningen är ett resultat av kunskap och dialog. En utställning som talar rakt in i vår samtid och tar upp demokratiskt viktiga frågor om klimat, fake news och socioekonomiska skillnader men också nytt konstruktivt tänk och hållbara lösningar.

Ladda hem och skriv ut