2021-03-17

Föreläsning om Island

Näst ut i Litorinas föreläsningsserie torsdagen den 18 mars kl 14.30-15.30, blir Guðrún Garðarsdóttir. Föreläsningen kallar hon Återblick Island och en liten fågel har viskat i vårt öra att vi fðr höra om de isländska sagorna. Välkommen!
Tyvärr har allmänheten inte tillgång till föreläsningsserien på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Text&Foto: Gudrun Gardarsdottir
Ladda hem och skriv ut