2021-03-19

Flourtanten gör comeback!

Vår Lotta agerade fluortant (ingefärshot) på vårt personalmöte som följdes av pulshöjande tabata. Vi samlar energi och kraft. Mötet avslutades med mindfulness…så har vi det på Litorina!😍
Text: Lotta Stubb Foto: Agrita Martinsone
På sjuttiotalet infördes att barnen skulle skölja tänderna med en fluorlösning. Det gjordes en gång i veckan i skolorna. En tant, flourtanten, kom ut i skolsalarna med muggar med fluor i. // Bosse
Ladda hem och skriv ut