14 April, 2021

ECM4MI – Etablering av ett samarbetsnätverk om migrantfrågor i Europa

ECM4MI – Etablering av ett samordnat samarbetsnätverk om migrantfrågor i Europa
Establishment of a coordinated and collaborative network on migrant issues in Europe

I det transnationella projektet ECM4MI samlas 6 partners från 5 olika europeiska länder för att bilda ett nätverk för att vidareutveckla och optimera erbjudanden för professionell integration av människor med migrationserfarenhet.

Partnerna inleder ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och lär känna exempel på “bästa praxis” från partnerorganisationerna. Fokus ligger på att hitta instrument för att utröna den professionella kunskap och färdigheter som migranter har tagit med sig och, utifrån detta, att utveckla behovsbaserade kvalificeringserbjudanden. Målet är att underlätta och påskynda integrationen av människor med migrationserfarenhet på arbetsmarknaden.

Nätverket koordineras av:
KVALIFIKACIJU IR Profesinio mokymo plėtros CENTRAS, Litauen
Andra nätverkspartners är:
STIFTELSEN Litorina Folkhögskola I Karlskrona
CONSORZIO SCUOLA Comunità IMPRESA, Italien
AIDLEARN Consultoria EM Recursos humanos LDA, Portugal
LIETUVOS konfliktu PREVENCIJOS Asociacija, Litauen
Viešoji įstaiga VILNIAUS Jeruzalės DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS (VJDRMC), Litauen

Mer information finns här och på EUs webbplats.

Projektet avslutas i november 2022

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett godkännande av innehållet, vilket endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.

ECN4MI finansieras av Erasmus + -programmet inom Europeiska unionen.