Dagsutflykt till södra Gotland

Heikki Ranta fortsätter guida oss på vår rundtur, nu söderut från Visby räknat.
Text och bilder, om inget annat anges: Bosse Vesterlund
(Klicka på bilderna för större format)
Mot bättre vetande valde jag att publicera sidan trots att den inte är klar. Som ofta på 90-talet; arbete pågår

Medeltida kyrkor

Under dagen fick vi bland annat veta att det finns 92 medeltida kyrkor på Gotland. en av dem, domkyrkan, finns i Visby, resten på landsbygden. Under dagen besökte vi ett par av södra Gotlands kyrkor.

Heikki gav oss förklaringen till varför delar av flera av dessa kyrkor är oproportionerligt stora i relation till resten av kyrkan. Först byggdes koret, sedan långskeppet i mitten, därefter tornet. Kanske grannsocknen hade en ståtligare kyrka, varpå koret revs för att ersättas av ett större. Därefter var planen att riva långskeppet och tornet och ersätta dem i tur och ordning. En lågkonjunktur inträffade och byggena avstannade.

Fröjel kyrka
Fröjel kyrka är ett tydligt exempel där det tydligt syns att kor, långskepp och torn är byggda vid skilda tillfällen med olika stilar. Närmast oss ser vi det oproportionerligt stora koret, som är byggt senare än resten av kyrkan.

medeltida kastal
En medeltida kastal i anslutning till Fröjel kyrka

Vamlingbo kyrka
Vamlingbo kyrka

Vamlinbo kyrka
Vamlinbo kyrka

Öja kyrka
Öja kyrka

..

Ladda hem och skriv ut

Kronvalls fiskeläge och Hoburgen

I Kronvalls fiskeläge berättade Tony om fågellivet på Gotland och framför allt  på Stora Karlsö.

Tony berättar om fågellivet på Stora Karlsö
Tony berättar om fågellivet på Stora Karlsö, som vi ser i bakgrunden

En vippfyr
I bakgrunden ser vi en vippfyr

Raukar i Hoburgen
Bland raukarna och grottor på Hoburgen imponerades vi av det dramatiska landskapet.

 

Hoburgsgubben är vida känd. Men tyvärr har näsan trillat söner och någon har varit framme med målarhinken

..