2023-01-12

Care of Folkbildningen

En fantastisk dag, stor glädje och engagemang i starten för den ambitiösa utbildningen Care of Folkbildningen på Litorina folkhögskola som riktar sig till ukrainare med arbetsmarknadsstärkande utbildningsinsatser. Care of Folkbildningen genomförs med stöd från Europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden) är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden. Hjärtligt välkomna till Care of Folkbildningen och lycka till!

Ladda hem och skriv ut