2021-06-18

Avtackningar

Kenny, vår medarbetare under många år, sätter nu stopp för yrkeslivet och tänker sig en ny start. Kenny har burit båtbyggarlinjen, Litorinas flaggskepp, på sina axlar, sjösatt och seglat Litorinaekan i Östersjöns vågor på ett skickligt, föredömligt, professionellt och kamratligt sätt. Käre kollega, vi kommer att sakna dig mycket, sa Agrita i sitt tack.

Agrita riktade även ett stort tack till Kristina som har ansvarat för allmän kurs grön ingång. Det har varit ett lyft för Litorina folkhögskola, både oss och deltagarna, att åtnjuta dina professionella trädgårdskunskaper. Vår trädgård och blomsterutsmyckningarna är talande vittnesbörd om kursdeltagarnas och dina idoga arbetsinsatser. Kom gärna förbi, stort lycka till i allting, hälsade Agrita.

Text&Foto: Gudrun Gardarsdottir

 

Ladda hem och skriv ut