2023-04-04

Andrzej Ferber om kulturens betydelse för Östersjöregionen

Stort tack till Andrzej Ferber för en föreläsning som genljöd av kulturens betydelse för Östersjöregionen både i form av en historisk exposé samt bildkonst och musik. Din kunnighet är oöverträffad och att få höra dig spela Chopin på flygeln var ljuvligt denna regntunga marsdag.
Text&Foto: Jesper Woll

Ladda hem och skriv ut