2023-04-26

KULDRUM – Storytelling around the Baltic Sea gästspelade på Litorina. Tack för besöket!
KAIRI LEIVO – Estland. Berättare och folkmusiker, som bl a driver kulturutvecklingsprojekt på svenskön Runö.
JANNE SUITS – Estland. Folksångare och stråkharpist, som studerat traditionskonst i bl a Norge, Sverige och Estland
INA CELITANE – Lettland. Berättare och folksångerska som driver kulturarvsprojekt i Kurland.
ERIKA MALDERE – Lettland. Hantverkare och designer som använder berättande i sitt skapande.
ASTRID SELLING – Sverige. Riksspelman och folksångare som drivit otaliga kulturarvsprojekt i bl a Estland, Lettland, Polen.
ERIKA SILFVER – dramapedagog som använder traditionella berättartekniker i sitt skapande och i undervisning.

Ladda hem och skriv ut