2023-02-06

I ett inslag på SVT Blekinge berättas om det minskade anslaget till folkhögskolorna.

”Färre platser på folkhögskolan – efter indraget pandemistöd
Det extra medel som gått till folkhögskolor under pandemin har dragits tillbaka, vilket fått stark kritik från flera skolor. På Litorina i Karlskrona försvinner ett 40-tal studieplatser.”

I en skriftlig kommentar på Facebook utvecklar rektor Agrita Martinsone:

Det handlar inte bara om pandemistöd! Det handlar om indragna bidrag till kortidsutbildade, till Svenska från dag ett, inklusive ukrainare. Det handlar om utebliven indexering till folkhögskolornas arbete, till lärarlöner! Förenkla inte svaret om att folkhögskolorna fått utökade studieplatser under pandemin och har blivit besvikna över att fortsättning inte följer. Frågan är mycket mer invecklad och handlar om attityd, om folkhögskolornas värde lokalt och regionalt. Det handlar om människornas värde, om de som behöver folkhögskola mest!

Förenkla inte svaret om vad det egentligen handlar om!

Se inslaget på SVT

Ladda hem och skriv ut