2022-12-19

Dansband i Blekinge

Sista föreläsningen i Litorinas föreläsningsserie höstterminen-23 handlade om dansband i Blekinge och det dansbandsprojekt som etnologen Jonas Eckerbom leder på Blekinge museum med bland annat bokutgivning och en pågående utställning. Vi fick höra om dansbandskulturen med rötter i dansorkesterkulturen och ”dans bort vid vägen”. Den var och är fortfarande en stark och genuin kulturföreteelse som samlar hundratals och ibland tusentals dansentusiaster på dansgolvet, älskad av det svenska folket för dansens glädjebringande effekt. Ulf Westerholm vår alltid professionelle ciceron ledde diskussionen och en av våra deltagare tackade Jonas Eckerbom för en givande föreläsning med hänryckande prov på dansbandsmusik.
Text Gudrun, foto Bosse & Gudrun
Ladda hem och skriv ut