2022-12-19

Framtids- spaning

Litorinas Östersjöprofil har fått en nyare och vassare uppdaterad saklig profil på flera livsavgörande områden genom Litorinas framtidsspanares engagemang i framtidsfrågor under höstterminen om t ex ålafiskets framtid, befolkningsutvecklingen både nationellt och globalt, matens utveckling – och vad vi sannolikt äter mer av i framtiden, vattentillgång och vattenbrist nationellt och globalt samt Östersjötorskens situation och framtid.
Presentation av framtidsspanarnas arbete hölls i torsdags vid två tillfällen i Aula Litorina tillsammans med deltagare från allmän kurs gymnasienivå och lärarassistenter. Vi var med om en alldeles lysande, imponerande kunnig och professionell framställning från kursen Litorinas framtidsspanare av dessa för vår framtid så ytterst viktiga frågor.
Litorina folkhögskola tackar framtidsspanarna för deras mycket värdefulla insats för Östersjöprofilen.
Text: Litorina folkhögskola/Gudrun. Foto: Litorina folkhögskola/Gudrun, Jesper
Ladda hem och skriv ut