2022-08-17

Världsarvets vrak

En del av Litorinas personal begav sig ut till invigningen av utställningen av världsarvets vrak ute på Ekenabbens hamn.

I syfte att hindra fientliga fartyg att ta sig in mot örlogsstaden spärrades sundet mellan Sturkö och Tjurkö av en gång tiden. Som på flera andra platser i Karlskrona skedde det genom att uttjänta fartyg helt sonika sänktes. Tack vare att det inte finns någon skeppsmask i Östersjön finns rester av dessa vrak fortfarande kvar som fantastiska mål för dykare.

Landshövdingen, med flera, klippte bandet och en hel del intressanta utställningar ägde rum. Bilderna illustrerar bättre än ord vad som pågick denna inledningsvis soliga dag.

Ladda hem och skriv ut