2022-06-15

Berättelser om hemländer

Sommarsvenska2 var ute under den sista lektionen idag och deltagarna skrev berättelser om sina hemländer utan någon digital hjälp.
De fick skriva lite fakta om sina hemländer, skillnader mellan Sverige och sitt hemland, vad de saknar och vad de gjorde innan de kom till Sverige.
Läraren fick en berättelse som var till och med sex sidor lång, det blir en spännande läsning!
Text och foto: Marite
Ladda hem och skriv ut