2022-03-15

Intensivkurs i svenska och samhälls- kunskap

Kopierat från Agrita Martinsones Facebookflöde:
Blekinge får en utmärkt möjlighet till att få komplettera läkarkåren och anställa sjukvårdspersonal! Känner till flertal ukrainska läkare som flytt till Sverige nyligen och vill arbeta så fort som möjligt. Satsar intensivt på kurs i språk- och samhällskunskap! Litorina hjälper gärna till, vi har en god erfarenhet efter att ha haft utbildningsuppdrag för intensiv språkundervisning av Försvarsmakten under 10- års period.
Ladda hem och skriv ut