2021-09-02

Uniform på jobbet- dagen

2 september är det Uniform på jobbet-dagen, en dag då hemvärnssoldater och -befäl över hela landet uppmanas att använda sin uniform i den dagliga verksamheten. Syftet med denna dag är att visa på att frivilligförsvaret finns och att skapa intresse för det arbete som Försvarsmakten uträttar, både i fred och ofred.
Dagen ger våra deltagare och personal möjlighet att diskutera samhällsengagemang och hur vi alla kan bidra på olika sätt, vilka roller vi har i samhället och hur man kan ha (och oftast har) flera roller parallellt.
Text: Patrik Hammar Foto: Agrita Martinsone

Ladda hem och skriv ut