2021-06-21

Orienteringspromenad

Detta är alltså en ruin, var hittar vi nästa kontroll?

Studiemotiverande folkhögskolekurs / Etableringskurs och jag var i Wämöparken idag i det vackra vädret. Målet var att träna på att orientera med karta och kompass med hjälp av årets Hitta-ut karta. Med förenade krafter tog vi de två kontroller som finns i parken. Ett viktigt inslag var den gemensamma picnicken.  Åskan mullrade över havet, så vi hann precis tillbaka till parkering och busshållplats innan åskregnet var över oss.

Här framför oss har vi en bäck. Men höjden vi ska fika på ligger en liten bit bort.

Text och bilder Bosse

Åskan mullrade över havet när vi fikade. Men vi skulle leta upp kontrollen vid branten innan vi gav oss.
Ladda hem och skriv ut