2021-03-22

Natur- vandringar

Vi är många som vill gå och naturvandra i den vackra blekingska våren. Men tyvärr ställer vi in kursen 2021.
Vi ser fram mot nästa kursomgång, då du kan vara med du också och vandra över stock och sten. På såväl oupptäckta som kända stigar i Blekinge och ta in det skiftande landskapet med havet, ek, gran och bokskog, öppet landskap, tjärnar och forsar. Allt i en härlig variation i vårt vackra landskap. Info hittar du på https://litorina.fhsk.se/kurser/naturvandringar-i-blekinge/
Foto: Kristina Malmsten
Ladda hem och skriv ut