2021-02-17

Specialpedagogen berättade om sina arbetsuppgifter

I går besökte Jonas våra blivande lärarassistenter på skolan och berättade om sitt arbete.
Jonas Sundberg är specialpedagog och arbetar i en grupp som kallas för Stöd och Resursarbetslaget som ligger integrerat på Sunnadalskolan. Deras främsta uppgift är att skapa möjligheter för elever med olika svårigheter att lyckas med sin skolgång. De arbetar också med att försöka göra skolans miljö så tillgänglig som möjligt. Tillsammans i denna grupp arbetar pedagoger, socialpedagoger och specialpedagoger. På skolan är ca 99% av eleverna från andra länder och har svenska som andraspråk, vilket är en stor utmaning. I området finns även andra utmaningar både sociala, språkliga och kulturella. Ett av de viktigaste verktygen vi har är ”kommunikation” och det är inte alltid så lätt när språket sätter hinder..

Som Jonas tillägger, med glimten i ögat, så är den ena skoldagen inte lik den andra.
Tack Jonas för en mycket lärorik förmiddag!

Text: Lotta Stubb

Ladda hem och skriv ut