2022-12-08

180 utbildningsplatser i länet är hotade

180 utbildningsplatser i länet är hotade: I en lågkonjunktur blir det svårt för dem att få jobb.

Vår rektor, Agrita Marinsone, gjorde ett uttalande i dagens BLT idag. Hon är oroad över att anslagen till folkhögskolorna kommer att minska. Hon sa bland annat att det finns grupper som rekryterar bland de som inte har fått någon plats i samhället, eller som är missnöjda med samhället.

Läs artikeln av Melina Ekh

Ladda hem och skriv ut