Våra gemensamma aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Aktivt deltagande

På Litorina betonar vi vikten av elevernas aktiva deltagande på alla nivåer i skolans verksamhet. Det finns även schemalagd tid avsatt för demokratiskt och praktiskt arbete. Skolans elever representeras i olika kommittéer, såsom resekommittén, kursrådet, lokalkommittén, personalmöten och styrelsen. De deltar också i det praktiska arbetet med matlagning och städning på skolan.

De gemensamma aktiviteterna synliggörs i vårt Facebookflöde och på Nyhetsplats

Exkursion

I början av höstterminen reser vi ut till en naturskön plats i Blekinge och har undervisningen utomhus. Ibland stannar vi över natten.

Där prövar vi på olika aktiviteter och besöker kulturhistoriskt intressanta platser. På kvällen brukar det vara god mat, allsång och lek, och kanske lite stjärnskådning när det blir mörkt. En enklare variant genomförs i början av vårterminen.

Morgonsamling

Några gånger varje termin har vi morgonsamling för samtliga kurser, då vi lyssnar på musik, dikter eller någon kort föreläsning, framförd antingen av våra elever eller kanske någon besökande. Ibland kan det vara allsång i stället. Det kan också vara i anslutning till någon högtid, t.ex. FN-dagen eller advent. Vi är också stolta över vår tradition att ha en egen Lucia.

Studieresa till ett Östersjöland

resa

Varje år gör vi en resa till ett Östersjöland. Det blir många nya upplevelser dels från själva resan, och dels från det unika sällskapet. Resmålet bestäms från år till år av skolans elever. En resekommitté, bestående av elever från varje kurs samt en lärare, organiserar hela resan.

Som studerande på någon av våra Allmänna linjer ska du följa med på minst en resa. Övriga deltagare är välkomna att åka med i mån av plats.  Studieresan bekostar du själv.

Kostnaden för resan är 5000 kronor plus eventuella visumkostnader läsåret 2018-2019. Eftersom resan är obligatorisk räknas frånvaro om du väljer att stanna hemma. Deltagare som har deltagit på någon tidigare resa är berättigad till undervisning under resveckan.

Läs om tidigare Östersjöresor

Städning för att finansiera resan

Skolstädning är en möjlighet för deltagare att finansiera en del av studieresan. Är du intresserad av det, anmäl dig till husmor. Informationsmöte kommer att hållas i början av varje termin.

[Reviderat 2019 0904]