Våra gemensamma aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Exkursion
I början på läsåret åker hela skolan (ibland med övernattning) till något skönt ställe vid kusten. Där prövar vi på olika aktiviteter och besöker kulturhistoriskt intressanta platser. På kvällen brukar det vara god mat, allsång och lek, och kanske lite stjärnskådning när det blir mörkt.

Morgonsamling
Några gånger varje termin har vi morgonsamling för samtliga kurser, då vi lyssnar på musik, dikter eller någon kort föreläsning, framförd antingen av våra elever eller kanske någon besökande. Ibland kan det vara allsång i stället. Det kan också vara i anslutning till någon högtid, t.ex. FN-dagen eller advent. Vi är också stolta över vår tradition att ha en egen Lucia.

Aktivt deltagande
På Litorina betonar vi vikten av elevernas aktiva deltagande på alla nivåer i skolans verksamhet. Det finns även schemalagd tid avsatt för demokratiskt och praktiskt arbete. Skolans elever representeras i olika kommittéer, såsom resekommittén, kursrådet, lokalkommittén, personalmöten och styrelsen. De deltar också i det praktiska arbetet med matlagning och städning på skolan.

Studieresa till ett Östersjöland
Varje år gör vi en resa till ett Östersjöland. Det blir många nya upplevelser dels från själva resan, och dels från det unika sällskapet. Resan är obligatorisk för allmän linjes kursdeltagare, men andra deltagare har också möjlighet att följa med. Resmålet bestäms från år till år av skolans elever. En resekommitté organiserar sedan hela resan. Den kostar 4500 kr. Eleverna har möjlighet att finansiera resan genom att göra ett antal städpass på skolan.

Studieresa

resa

Tidigare resor
2015 – Litauen
2014 – Tyskland och Polen
2013 – Finland och Estland
2012 – Berlin, Tyskland
2011 – Krakow, Polen: Resans dagbok
2010 – Kaliningrad/Klaipeda
2009 – Polen/Tyskland
2008 – Estland
2007 – Lettland
2006 – Litauen
2005 – Vitryssland/Litauen
2004 – Lettland
2003 – Estland
2002 – Polen
2001 – Lettland
2000 – Polen/Litauen
1999 – Lettland
1998 – Polen
1997 – Estland/Lettland
1996 – Polen/Kaliningrad/Litauen
1995 – Polen/Tyskland