Våra gemensamma aktiviteter

Gemensamma aktiviteter

Aktivt deltagande

På Litorina betonar vi vikten av elevernas aktiva deltagande på alla nivåer i skolans verksamhet. Det finns även schemalagd tid avsatt för demokratiskt och praktiskt arbete. Skolans elever representeras i olika kommittéer, såsom resekommittén, kursrådet, lokalkommittén, personalmöten och styrelsen. De deltar också i det praktiska arbetet med matlagning och städning på skolan.

Exkursion

I början av höstterminen reser vi ut till en naturskön plats i Blekinge och har undervisningen utomhus. Ibland stannar vi över natten.

Där prövar vi på olika aktiviteter och besöker kulturhistoriskt intressanta platser. På kvällen brukar det vara god mat, allsång och lek, och kanske lite stjärnskådning när det blir mörkt. En enklare variant genomförs i början av vårterminen.

Morgonsamling

Några gånger varje termin har vi morgonsamling för samtliga kurser, då vi lyssnar på musik, dikter eller någon kort föreläsning, framförd antingen av våra elever eller kanske någon besökande. Ibland kan det vara allsång i stället. Det kan också vara i anslutning till någon högtid, t.ex. FN-dagen eller advent. Vi är också stolta över vår tradition att ha en egen Lucia.

Studieresa till ett Östersjöland

Varje år gör vi en resa till ett Östersjöland. Det blir många nya upplevelser dels från själva resan, och dels från det unika sällskapet. Resmålet bestäms från år till år av skolans elever. En resekommitté, bestående av elever från varje kurs samt en lärare, organiserar hela resan.

Som studerande på någon av våra Allmänna linjer ska du följa med på minst en resa. Övriga deltagare är välkomna att åka med i mån av plats.  Studieresan bekostar du själv.

Kostnaden för resan är 5000 kronor plus eventuella visumkostnader läsåret 2018-2019. Eftersom resan är obligatorisk räknas frånvaro om du väljer att stanna hemma. Deltagare som har deltagit på någon tidigare resa är berättigad till undervisning under resveckan.

Städning för att finansiera resan

Skolstädning är en möjlighet för deltagare att finansiera en del av studieresan. Är du intresserad av det, anmäl dig till husmor. Informationsmöte kommer att hållas i början av varje termin.

Ladda ner pdf-version av detta dokument.

[Reviderat 20181002]

resa

Tidigare resor

2018 Estland https://litorina.fhsk.se/estland-2018/
2017 Krakow https://litorina.fhsk.se/studieresa-krakow/  
2016 Island https://litorina.fhsk.se/studieresan-till-island-borjar-idag/
2015 – Litauen
2014 – Tyskland och Polen
2013 – Finland och Estland
2012 – Berlin, Tyskland
2011 – Krakow, Polen: Resans dagbok
2010 – Kaliningrad/Klaipeda
2009 – Polen/Tyskland
2008 – Estland
2007 – Lettland
2006 – Litauen
2005 – Vitryssland/Litauen
2004 – Lettland
2003 – Estland
2002 – Polen
2001 – Lettland
2000 – Polen/Litauen
1999 – Lettland
1998 – Polen
1997 – Estland/Lettland
1996 – Polen/Kaliningrad/Litauen
1995 – Polen/Tyskland

Även kursen Östersjöpärlor gör en studieresa

Exempel på tidigare resmål för Östersjöpärlorna är:
Ukraina 2018 https://litorina.fhsk.se/19503-2/
Litauen 2017 https://litorina.fhsk.se/litauenresan/